Burgermeester en wethouders Laren kleuren bouwplekken in

jan 13, 2019 | Bouwen in Laren

De rabobank dan toch tegen de grond en een klein hotel er voor terug?

Voor acht potentiële bouwlocaties in Laren hebben burgemeester en wethouders een globale invulling bedacht. Dit om samenhang te creëren en ervoor te zorgen dat potentiële bouwers op voorhand weten welke plannen een goede kans van slagen maken.

In de Woningbouwnota ’Laren, behoud door ontwikkeling’, schetst het college de contouren van wenselijke ontwikkelingen op locaties waarvan wordt verwacht dat er plannen voor gemaakt gaan worden die een bestemmingswijziging vergen. De nota geeft extra aandacht aan sociale woningbouw.

Plannen die daarin voorzien, krijgen wat b en w betreft prioriteit. Dit type huisvesting denkt het college vooral weg te zetten in de schil rond het dorpscentrum. Voor dat centrum zelf wordt vastgehouden aan een kwalitatief hoogstaande mix van wonen, winkelen en bedrijvigheid.

 

In dat dorpshart zijn vijf plekken onder de loep genomen: Torenlaan 1, Torenlaan 36, Eemnesserweg 3, Golden River en het daar tegenover gelegen Rabogebouw.

Voor die laatste locatie geeft het college de voorkeur aan sloop boven herbestemming. Sloop biedt stedenbouwkundig meer mogelijkheden en is duurzamer. Omwille van de levendigheid en economische vitaliteit wordt gekozen voor een gevarieerde herontwikkeling met bijvoorbeeld een (klein) hotel, kantoren en ruime appartementen.

Aan de overkant staat Chinees restaurant Golden River te verkommeren. Gezien de slechte staat, lijkt sloop onvermijdelijk. Het college wil daar wel aan meewerken, mits de historische voor- en twee zijgevels herbouwd worden. Voor de invulling wordt gedacht aan appartementen en een restaurantfunctie. Ondergronds parkeren is een harde eis.

Voor de Eemnesserweg 3 zijn al heel wat plannetjes gemaakt die het niet haalden. Een volgend plan zal naar verwachting niet lang op zich laten wachten. Voorkeur van het college: ’mooi ingepaste woningen’. Aan de kant van de basiliek vier seniorenwoningen (liefst sociale huur). En aan de Eemnesserwegkant een complex van zes appartementen met een parkeerkelder eronder.

Torenlaan 1 was eerder in beeld als locatie voor een hotel met appartementen. Nu dat niet doorgaat, gaan ook hier de gedachten uit naar een mix van functies: wonen, bedrijvigheid, winkel. Het gebouw van de verfwinkel en het woonhuis moeten behouden blijven. Het woonhuis/bedrijf op de Torenlaan 36 is wel meegenomen in de nota, maar concrete plannen daarvoor lijken er nog niet te zijn.

Voor het Van Erven Dorenspark in de Postiljonwijk is een nieuwe invulling gemaakt die uitgaat van 12 tot 15 woningen in het sociale segment voor 24 tot 36 Sherpa-bewoners. Ook voor een perceel aan de Harmen Vosweg wordt gedacht aan sociale huurwoningen. Over de exacte invulling van het driehoekige terrein wordt nog overlegd.

Voor de voormalige ligweide van zwembad De Biezem denken b en w aan een seniorenhofje van zo’n vijftien betaalbare en levensloopbestendige koopwoningen, plus vier kavels voor vrijstaande woningen.

Bron: Gooi en Eemlander  Foto: NH Nieuws & Laarder Courant de Bel

Exit bedrijventerreintje en verfwinkel, hallo.....

U bevindt zich hier:       Home » Burgermeester en wethouders Laren kleuren bouwplekken in

Pin It on Pinterest

Share This